🖥️ 20231020 - INTERVENCIÓ SEU ELECTRÒNICA UV

Els informem que divendres 20 d’octubre a partir de les 17:30 h. està planificada una nova actualització de l'aplicació de registre GEISER per part del Ministeri d'Afers Econòmics i Transformació Digital.

Aquesta intervenció afectarà la nostra seu electrònica, per la qual cosa no estarà disponible i, per tant, no es tindrà accés a cap procediment electrònic.

Per la informació que se'ns ha transmès des d'aquest Ministeri, es preveu que el diumenge dia 22 finalitzen les tasques a realitzar i, per tant, dilluns disposem del servei novament actiu.

De conformitat amb el que es preveu en l'article 30.4 de la Llei 39/2015, de Procediment Administratiu Comú els terminis no vençuts que finalitzen en aquest període quedaran ampliats durant el temps en què el servei ha quedat interromput.

Accés al servei:
SEU ELECTRÒNICA UV

Informació enviada a la comunitat universitària:

 

SERVEI D'INFORMÀTICA - UNIVERSITAT DE VALÈNCIA