(VA) MATRÍCULA UV


 

Informació administrativa per a la tramitació de la matrícula UV


Quan tinc la cita per a matricular-me?

La teua cita per a matricula, està en la Secretaría Virtual de la UV. Consulta l'enllaç:
Cita de matricula

On puc matricular-me?

Consulta el portal de l'alumnat.
En el portal, tindràs accesibles els enllaços a la aplicació. Portal de l'alumnat.

No he vist la meua contrasenya, en matricular-me

Si no has introduït les teues dades de contacte alternatius per a recuperació de contrasenya (correu alternatiu, telèfon mòbil), llavors has de acudir presencialment a la Secretaria del teu centre i el personal de les secretaries, pot procedir a canviar la teua contrasenya des de les aplicacions de gestió de la UV, prèvia comprovació de la teua identitat (DNI).  Informació sobre contrasenyes UV.


Qüestions sobre matrícula


MISSATGES d'ERROR. Aplicació


Les descripcions presentades intenten ajudar a diagnosticar i solucionar les incidències que poden sorgir durant el procés de matrícula amb la finalitat de ser el més eficients possible. Alguns dels errors mostrats no és gens probable que ocórreguen. No obstant açò, s'ha intentat fer una llista exhaustiva amb els errors rellevants. Davant un error no descrit en la llista dirigir-se al telèfon d'ajuda a la matrícula. 


Portal de l'alumnathttps://www.uv.es/portalumne

Portal usuaris /es

https://portal.uv.es
Secretaria Virtualhttps://secvirtual.uv.es


  Llistat de centres
  (Horaris, titulacions, assignatures, canvis de grup, etc..)
* Sempre en horari de cita de matrícula

Informació Màsters

Marque el telèfon del Servei d'Estudiants (963 983 203) i seguisca les instruccions de l'operadora.

Servei d’Estudiants 

Servei d'Informació i Dinamització

Escola de Doctorat

Escola Tècnica Superior d'Enginyeria

Tel.: 963 543 211
http://www.uv.es/etse 
Consultes alumnat: https://links.uv.es/qkUvl7y
Consultes matricula: https://links.uv.es/D0ztEKe

Facultat d'Economia  

Secretaría de Graus:
https://ir.uv.es/economia/Consultas_Trámites
Tel.: 961625151
Tel.: 963828547
Tel.: 963828484
Tel.: 963828692

Oficina de Postgrau:
https://ir.uv.es/economia/oficina_postgrado
Tel.: 961625152
Tel.: 961625480

http://www.uv.es/economia 

Facultat d'Infermeria i Podologia

Tel.: 963 544 300 ext.: 94121 

http://www.uv.es/infermeria 
fipsecretaria@uv.es (Secretaría Centre)

Facultat de Ciències Biològiques

Tel.: 963 544 019 
Tel.: 963 544 373

http://www.uv.es/biologia 
fac.biologiques@uv.es

Facultat de Ciències de l'Activitat
Física i l'Esport

Facultat de Ciencies Matematiques

Facultat de Ciències Socials

Tel.: 963 828 514 
Ext.: 28751 

http://www.uv.es/socials 
fac.socials@uv.es

Facultat de Dret

Graus:
matdret@uv.es
Tel.: 963 828 676
Tel.: 963 828 716
Tel.: 963 828 510
Tel.: 961 625 205

Màsters:
masterdret@uv.es
Tel.: 961 625 362
Tel.: 961 625 209

Master Abogacía:
masterdret@uv.es
Tel.: 961 625 208

http://www.uv.es/dret
fac.dret@uv.es

Facultat de Farmàcia

Tel.: 963544871
Tel.: 963543972
Tel.: 963544408
Tel.: 963543970


http://www.uv.es/farmacia 
fac.farmacia@uv.es

Facultat de Filologia,
Traducció
i Comunicació

Graus:
Tel.: 963983572
Tel.: 963983574
Tel.: 963983323

Masters:
Tel.: 963983574

Consultes:
http://www.uv.es/filtradcom 
Fac.Filologia.Traduccio.I.Comunicacio@uv.es
fftic@uv.es

Facultat de Filosofia i
Ciències de l'Educació

Facultat de Física

Suport a matrícula:
Tel.: 963543677
Tel.: 963544467
Tel.: 963544342
Tel.: 963543404
Tel.: 963543297

http://www.uv.es/fisica 
fac.fisiques@uv.es

Facultat de Fisioteràpia

Tel.: 963983458
Tel.: 963983856
Tel.: 963983178
Tel.: 963983179

http://www.uv.es/fisioterapia 
fac.fisioterapia@uv.es

Facultat de Geografia i Història

Graus:
Tel.: 963983526
Tel.: 963983527

Màsters:
963864246

http://www.uv.es/geohist 
fac.geografia.i.historia@uv.es

Facultat de Magisteri

Tel.: 963864442

Ext.: 57270 
Ext.: 25476  

http://www.uv.es/magisteri 
fac.magisteri@uv.es

Facultat de Medicina i Odontologia

Graus:
Tel.: 963 864 975
Tel.: 963 864 152

Màsters:
Tel.: 963 864 754

http://www.uv.es/mediodont 
fac.medicina@uv.es

Facultat de Psicologia

Tel.: 963 864 664 
Ext.: 64673 

http://www.uv.es/psicologia 
fac.psicologia@uv.es

Facultat de Química

La Nau Gran

Servei de Cultura Universitària

Tel.: 963 983 800
Tel.: 676 461 485
Tel.: 686 330 692

https://www.uv.es/extensiouni

naugran@uv.es    

Suport TI  

Periodes d'atenció telefònica

Tel.: 963 546 4200 
 • 3,4,5,6,7 de juliol (08:00 a 15:00)
 • 10,11 de juliol de (08:00 a 15:00)
 • 12,13,14 de juliol (08:00 a 15:00)
Tel.: 963 544 500
 • 17, 18, 19, 20 de juliol (08:00 a 19:00) 
 • 21 de juliol (08:00 a 15:00)
 • 24, 25, 26, 27 de juliol (08:00 a 19:00)
 • 28 de juliol (08:00 a 15:00)
 • 31 de juliol (08:00 a 15:00)

Coneixes... ?

Informa't dels Serveis TIC a disposició de l'alumnat. ( 📹 Video)

Requisits tècnics per accedir a la matrícula

 • Tenir instal·lat un visualitzador de documents PDF.
 • Habilitar en el navegador: Javascript, cookies, permetre finestres emergents o pop-ups..
 • Si en el seu navegador té habilitada la traducció automàtica, ha de deshabilitar-la per a poder completar la seua matrícula.

NOTA . L'aplicació s'ha provat amb els navegadors següents.:

 • Mozilla Firefox v38.0
 • Google Chrome v43.0


  Documents d'ajuda per a la formalització de la matrícula per Internet.

PREPARACIÓ

Preparació de matrícula

Actualitzar abans de la cita de matrícula les dades administratives necessàries per a la matriculació. La preparació de matrícula es exclusivament per a estudiants que ja s'han matriculat en cursos anteriors en la titulació. 

CONFIRMACIÓ

Procés de confirmació de matrícula

Aquest procés es dura a terme el dia i l'hora assignat que s'ha assignat per a la matrícula (cita). La matrícula es pot formalitzar a partir d'aquest moment.

(VA) MATRÍCULA DE NOU INGRÉS: Manual d'Ajuda

La matrícula per a estudiants que es matriculen per primera vegada en el grau no requereix la preparació de matrícula. Tots els pasos es duran a terme el dia assignat per cita de matrícula.

(VA) MATRÍCULA DE GRAU: Manual d'Ajuda

(VA) MATRÍCULA DE MÀSTER: Manual d'Ajuda

(VA) MATRÍCULA DE DOCTORAT: Manual d'Ajuda

(VA) MODALITATS DE MATRÍCULA: Ajuda

/wiki/spaces/STU/pages/13080098

SERVEI D'INFORMÀTICA - UNIVERSITAT DE VALÈNCIA