(VA) CONTRASENYA - Què faig si he oblidat la meua contrasenya?


El mecanisme de recuperació automàtica de contrasenya, només funciona si vas tenir la precaució d'introduir les teues dades de seguretat i contacte alternatius (correu electrònic alternatiu i telèfon mòbil). Aquestes dades s'usen precisament per a verificar la teua identitat. Si oblides la contrasenya o si una altra persona intenta controlar el teu compte, t'enviarem un codi de seguretat a aqueixa adreça alternativa o número de telèfon.

Quan ens retornes el codi, sabrem que certament eres tu i podrem deixar-te tornar a entrar en el teu compte de la Universitat de València.

No vaig posar les meues dades de contacte alternatiu


Si no ens vas proporcionar aquestes dades de contacte alternatiu, no podem posar-nos en contacte amb tu, i per tant si desitges recuperar la teua contrasenya, només podràs acudir presencialment al teu centre d'estudis o treball per a ser identificat i que se't puga assignar una nova contrasenya, amb les consegüents molèsties.


Consulta com fer-ho


Com puc sol·licitar la recuperació de la meua contrasenya? 

Totes les gestions amb els comptes d'usuaris i usuàries de la Universitat de València, es realitzen des del nostre servidor COMPTES (https://cuentas.uv.es). Per tant, el primer que farem serà teclejar aquesta adreça en el nostre navegador. 

Ens apareixerà una pantalla amb un menú (encara no ens ha demanat usuari ni contrasenya), i escollirem l'opció

'Recuperar usuari i contrasenya'.

En seleccionar aquesta opció ens redirigirà a la pantalla de petició de les nostres dades de contacte, per a confirmar que la persona que desitja formular la sol·licitud de recuperació , és la mateixa que va introduir les dades de contacte que tenim registrats i poder així, manar-li les instruccions de recuperació.

El primer que farem serà escollir, la via o mitjà pel qual desitgem rebre les instruccions segons les dades que ens vas aportar. 

Si has escollit que vols rebre les instruccions per correu electrònic en la teua adreça alternativa, en el camp següent hauràs d'introduir el correu electrònic que ens vas facilitar.

Si per contra has escollit rebre les instruccions mitjançant un SMS en el teu telèfon mòbil, deuràs llavors indicar com és el mòbil, perquè comprovem que coincideix amb els nostres registres.

Finalment, hauràs d'introduir el teu codi d'usuari en la Universitat de València.


Si tot coincideix amb les dades que ens vas facilitar, seràs redirigit a una pantalla on se't demanarà un codi, amb aquest aspecte:


On trobes el codi a introduir?

Òbviament en el mitjà que hages escollit.

Bé en el teu correu electrònic alternatiu, o bé mitjançant un SMS en el teu mòbil.

Si has escollit l'opció de recuperar les teues dades a través del teu correu electrònic alternatiu, hauràs de revisar la teua bústia i comprovar que t'ha arribat un missatge de correu amb aquest contingut on tens un codi a introduir en la pantalla que has deixat en espera en el nostre servidor de comptes. A més, rebràs un SMS en el teu mòbil indicant que se t'ha enviat un codi a la teua adreça de correu alternativa, com a mecanisme de seguretat addicional.

Evitem el 'phising'

Tant el contingut del correu electrònic que t'arribarà com el del missatge, no els posem públicament per a evitar que pogueren ser capturats i reproduïts. El Servei d'informàtica, contactarà amb tu oportunament a través d'aquests mitjans.

Per la teua seguretat

A més, quan hi haja una petició de recuperació de credencials, se t'enviarà un correu a la teua adreça de correu electrònic de la Universitat de València, on rebràs l'avís que algú està intentant recuperar les teues credencials. D'aqueixa manera, podràs actuar en el cas que no hages sol·licitat el teu aquest canvi i poguera ser un intent de suplantació.


SERVEI D'INFORMÀTICA - UNIVERSITAT DE VALÈNCIA