(VA) Com pujar la meva fotografia d'estudiant per PRIMERA VEGADA a la UV?

Un cop finalitzada la matrícula a la UV, es podrà pujar la foto associada a l'usuari.

Per fer la pujada de la foto el mateix dia que s'ha realitzat la matrícula, cal accedir a Pujar Foto.

Si la pujada de la foto es vol fer un cop han passat almenys 24 Hores després de la matrícula, cal accedir a secretaria virtual, i dins del menú estudiant de Secretaria virtual seleccionar l'opció Pujar Fotografia.

Un cop dins, cal pressionar el botó “seleccionar arxiu” i buscar la fotografia que es vol fer servir.

Aquesta fotografia ha de ser:

Tipus fitxer: JPG 

Dimensions : 212 píxels d'amplada i 264 píxels d'alt. 

 

Quan s'ha seleccionat el fitxer a pujar, s'obrirà un requadre on s'ha de centrar la imatge que s'ha seleccionat, ampliant-la o reduint-la segons vulgueu. Finalment cal prémer el botó “Aplicar”. Aquesta imatge continguda al requadre serà la que s'utilitzi com a fotografia d'usuari a la Universitat de València.

 

 Aquesta funcionalitat està disponible únicament per a estudiants de la Universitat de València.

Nomé es pot fer ús d’aquesta funcionalitat una vegada, sempre que ja no es disposi d’una fotografia assignada.

La seva funció és permetre a l’estudiantat pujar la seva primera fotografia de perfil a la UV, un cop té assignada una fotografia, si aquesta es vol modificar, s’ha de contactar amb la secretaria del centre on està matriculat, perquè el personal de la mateixa procedisca a la seua modificació. 

 

 

SERVEI D'INFORMÀTICA - UNIVERSITAT DE VALÈNCIA