(VA) Per què No tinc targeta virtual si ja he pujat la meua fotografía en Secretaría Virtual?

Informació per a estudiantat de la UV

El simple fet de tenir una fotografia introduïda al sistema NO comporta, avui dia, que es disposi d'una Targeta Virtual a l'instant.

Per poder disposar d'una Targeta virtual, ha d'haver existit primer una sol·licitud d'aquesta, i una vegada es verifica que totes les dades són correctes, es crea la targeta virtual. Aquest procés de verificació i creació es fa cada hora, de manera que si tot ha funcionat correctament i no s'ha produït cap incidència, la targeta estarà disponible passada una hora d’aber pujat la Fotografia.

Les Sol·licituds de Targeta Virtual, es creen en el moment en què es realitza la matrícula a la Universitat, sempre que no es produisca cap incidència durant la mateixa, com pot ser, (dades de direcció incorrectes, passaport erroni….), si es produeix alguna incidència durant la matrícula, ha de ser la secretaria del centre la que procedisca a la creació de la Sol·licitud de la Targeta, una vegada s'esmenen els errors, i és a la secretaria del centre on s'ha d'adreçar per corregir aquestos errors.

Si per algun motiu en accedir a visualitzar la Targeta Virtual s'indica es següent missatje: “no es disposa de cap targeta activa”, i no s'indica res més, això vol dir que encara no existeix al sistema una sol·licitud de Targeta Virtual registrada. És en aquestos casos quan ha de posarse en contacte amb la secretaria del seu centre, per a que creen una sol·licitud de targeta.

Si a més a més mostra també que un dels seguents missatges:

  • “Disposa d'una sol·licitud de targeta en estat: Pendent de foto”.

Si no teniu cap foto pujada ja al sistema, però disposeu de sol·licitud de targeta, haureu de procedir a pujar-la des de secretaria virtual i passada un hora de la pujada de la fotografia, si tot ha anat bé, ja hauria de poder visualitzar la seva Targeta Virtual.

Si ja tenia la foto pujada al sistema, i en fa més de dues hores que l'ha pujada, contacte amb Centre d'Atenció a l'Usuari o amb la secretaria. S’ha d’investigar el problema tècnic que motiva que la seua sol·licitud de tarjeta amb una foto pujada correctament no genera la tarjeta virtual.

  • “Disposa d'una sol·licitud de targeta en estat:Dades personals o dades del domicili incorrectes”.

Aquest error és degut, com s'indica, al fet que hi ha algun error en les dades personals introduïdes, com pot ser (municipi naixement, adreça, codi postal, cognoms, nom .....). A aquestos casos, s’ha de contactar amb la secretaría del centre per a que subsanen el error, una vegada corregit, passada un hora desde que ha pujat la fotografia, si no hi ha cap error mes a les dades, es podrà visualitzar la targeta virtual.

 

SERVEI D'INFORMÀTICA - UNIVERSITAT DE VALÈNCIA