(VA) SEGURETAT: Com comunicar incidents de seguretat de la informació

Com comunicar una incidència de seguretat

Tot usuari/ària dels sistemes d'informació de la Universitat de València que tinga coneixement d'una incidència de seguretat és responsable de comunicar-la. El coneixement i la seua no notificació es considera com una falta contra la seguretat per part seua.

Què és una incidència?

Una incidència és qualsevol esdeveniment que, segons el parer de l'usuari/ària, puga posar en risc el sistema d'informació. Seran considerades incidències el bloqueig de compte, la pèrdua d'informació, la pèrdua de la contrasenya, comportaments sospitosos i virus, entre d'altres.

Exemples d'incidències:

 • Un usuari/ària té un virus al seu equip.
 • Un usuari/ària informa de la publicació de dades personals en una web que depèn de la Universitat de València.
 • Un usuari/ària informa que pot veure dades personals d'altres usuaris.
 • Un usuari/ària sospita que, mitjançant phishing, han obtingut les seves claus i han pogut modificar unes actes oficials.

Com comunicar la incidència?

Davant la detecció d'una incidència de seguretat, l'usuari/ària l'ha de comunicar creant un tiquet a través de l'eina de peticions de suport informàtic https://peticions.uv.es .

Personal UV (PAS/PDI)

 • Polsar sobre el botó “Personal UV (PAS/PDI)”.

 • Polsar sobre el botó “Seguretat de la informació”.

 • Inserir “Nom d'usuari/ària” i “Contrasenya”.

 • Completar els camps del formulari. Indicar en tipus, “incidència de seguretat”. Intentar oferir la màxima informació a “Descripció”. Fer clic a “Enviar”.


Alumnat UV

 • Polsar el botó “Alumnado UV”.

 • Inserir “Nom d'usuari/ària” i “Contrasenya”.

 • Completar els camps del formulari i fer clic en el botó “Enviar”. Intentar oferir la màxima informació en “Descripción”.


Incidències de gravetat extrema

Si l'usuari/ària considera que la incidència de seguretat és d'extrema gravetat, podeu enviar un correu electrònic a enseg@uv.es. Així, contactarà directament amb l'Àrea d'Infraestructures de Seguretat de Sistemes de la Informació (AISSI) de la Universitat de València.

SERVEI D'INFORMÀTICA - UNIVERSITAT DE VALÈNCIA