(VA) AULA VIRTUAL: Activació de equips TEAMS (Microsoft)


Abans de començar

 • Aquesta informació és vàlida per a Cursos Oficials i Comunitats.
 • L'Equip contindrà als estudiants i professors del Curs Oficial/Comunitat on es trobe activat.
 • El compte d'Office dels professors/gestors i estudiants/membres es crearà automàticament per a aquells que no la tinguen.
  • NO es crearan usuaris que no estiguen sota el domini UV.ES.
 • NO es creen comptes als rols "Professor amb permís d'edició" ni "Membre amb permís d'edició.
 • S'enviarà un missatge de correu electrònic als comptes nous amb la contrasenya.
 • Quan es crea un Equip s'avisa a tots els integrants.
 • Les altes d'integrants en els Equips s'actualitzaran tots els dies però no es donaran baixes automàticament.
 • Els professors/gestor en Aula Virtual. seran administradors de l'equip en Teams, i els estudiants/membres d'Aula Virtual seran "membres" en Teams.
 • Com a administradors els professors poden modificar els seus Equips, però NO es recomana el canvi de nom de l'Equip.

Activació:

 • Desplegar les opcions del menú d'Accions  i fer clic sobre “Configurar Teams”.
 • S'obrirà una pàgina amb la informació de l'activació i el seu estat.
 • El professor que l'ha activat rebrà un correu quan estiga creat. El normal és l'endemà.
 • Els participants accediran amb el compte MS-Office 365 que coincideix amb el correu de la Universitat user@alumni.uv.es o Nombre.apellido@uv.es), però la contrasenya és independent del compte UV.

Una vegada estiga activat, apareixerà la nova icona  sobre la secció 0 del Curs. Fent clic en aquesta icona, l'usuari podrà accedir a l'equip de Teams d'aqueix curs.

Important:

 • No s'afigen als Equips de Teams els usuaris amb els rols de "Membre amb permís d'edició" ni "Professors amb permís d'edició". El responsable de l'Equip el podrà afegir manualment.
 • Si el "Professor/Gestor" té compte actiu MS-Office 365 rebrà una invitació que haurà d'acceptar per a pertànyer a l'Equip.

ON ACCEDIR A l'AJUDA:
SERVEI D'INFORMÀTICA - UNIVERSITAT DE VALÈNCIA