(VA) AULA VIRTUAL DE LA UV

Informació del Servei d'Aula Virtual de la UNIVERSITAT DE VALÈNCIA

Aula Virtual és la implantació que ha fet el Servei d'Informàtica de la plataforma de codi obert Moodle en la Universitat de València, que ofereix espais de grup virtuals a professors i alumnes com a suport als grups de docència presencial.

La plataforma és una aplicació web de fàcil accés amb espais virtuals privats, per a emprar la qual és necessari dirigir-se a la pàgina de l'Aula Virtual i validar-s'hi amb el compte de la Universitat. Tota l'oferta oficial (graus i masters) d'assignatures, té el seu espai amb accèss privat als professors amb docència i estudiants matriculats. Els usuaris disposen d'un àrea d'ajuda amb manuals de l'aplicació. La plataforma permet gestionar el lliurament d'activitats, elaborar qüestionaris, compartir documents, crear fòrums de discussió, enviar notificacions per correu electrònic o disposar de calendaris propis i de grups, entre altres opcions.

Aula Virtual també ofereix als professors d'aquesta universitat la possibilitat de sol·licitar la creació cursos no asociat a una assignatura oficial o comunitats d'investigació virtuals associades a projectes d'investigació formats per personal d'aquesta i d'altres universitats.
Rev:2022 / 10
Lang.
+Info

Info adicional

Comptes

Tota la comunitat universitària amb vinculació (contracte o matricula activa) té compte a l'AulaVirtual. A més a més, qualsevol compte del domini o subdomini UV.ES, independenment de la vinculació, pot identificar-se i la creació del compte és automàtica.

Nota: Per a afegir usuaris externs a la Universitat, hem de conéixer el seu nom, els cognoms i l'adreça que utilitzarà. Aquesta adreça servirà per a identificar-se en la plataforma, i la contrasenya s'enviarà de manera automàtica a l'usuari via correu a aquesta mateixa adreça.

Docència

Els grups de totes les assignatures oferides oficialment per la Universitat de València estaran actius a l'inici del curs acadèmic. Cadascun dels grups està format pels professors que imparteixen docència i les dades s'obtenen de les BD (bases de dades) del POD (Pla Organitzatiu Docent) i pels alumnes matriculats, segons les BD (bases de dades) oficials de matrícula. Si desitja un espai d'aulavirtual per a un curs no oficial pot demanar-lo en la següent sol·licitud.

Actualització del POD i matrícula en Aula Virtual

AulaVirtual actualitza per la nit la informació d'obligacions docents (professors) i matricula (alumnes) que consta en les BD de Secretaria. Professors i alumnes podem consultar la informació de Secretaria desde Secretaria Virtual.

Subgrups

Segons l'experiència d'usuaris anteriors s'evita la creació dels subgrups per evitar la duplicació del treball en el manteniment dels subgrups; això no obstant, el professor en pot sol·licitar la creació mitjançant una sol·licitud expressa. Per exemple, l'assignatura de la llicenciatura en Psicologia "12386 Psicometria . 9 crèdits (6 C.Teo. 3 C.Pra.)" té sis grups de la A a la F, dels quals el grup A té 4 subgrups: T0, I1, I2, I3.

Comunitats

Una comunitat és un entorn de treball que la Universitat crea a petició d'un grup de docents o usuaris de la plataforma. La seua utilitat rau en l'intercanvi de documents, informació i comunicació a través d'un entorn virtual. En definitiva, és una eina de col·laboració, que facilitarà el desenvolupament del treball en grups d'investigació formats per investigadors d'aquesta universitat i d'altres.

La creació d'una comunitat es fa mitjançant una sol·licitud, indicant el nom i l'adreça de correu electrònic de l'administrador i dels membres. Per defecte, els administradors poden afegir membres nous, notícies, cites en el calendari, documents, etc., mentre que els membres només tenen permís per a consultar la informació afegida pels administradors. Tot i això, els administradors poden modificar els permisos assignats per defecte als membres. Les comunitats per defecte no tenem data de finalització, si fora necesari arxivarla per alliberar recursos ens contactara amb els administradors.SERVEI D'INFORMÀTICA - UNIVERSITAT DE VALÈNCIA