(VA) VPN - Ubuntu OpenVPN

Configuració del client openvpn per a ubuntu

Aquesta guia ha estat provada en Ubuntu 18.04.

Instruccions

Instal·lació del programari requerit

Per a poder connectar-se a la VPN de la Universitat de València cal tindre instal·lat el client d'openvpn:

sudo apt install network-manager-openvpn-gnome openvpn-systemd-resolved

Això instal·larà el client i les dependències adequades per a la integració amb Ubuntu.

Configuració de la connexió VPN

La configuració es basa en importar l’arxiu de configuració.

En primer lloc cal baixar-nos  l'arxiu de configuració de la Universitat de València. ▶️  ( vpn_uv_es.ovpn )

A continuació anirem a "Paràmetres" -> Xarxa des d'on podrem importar la polsant al símbol (+)

El següent pas és importar l’arxiu que ens acabem de baixar:


On li hem d’omplir el camp nom d’usuari amb el nostre usuari de la universitat.

Altrament també li podrem posar la nostra contrasenya, d’aquesta forma no ens la preguntarà després.

I per acabar la configuració solament cal prémer el botó «Afegeix»

A partir d’aquest moment ens podrem connectar des de la icona de xarxa:

Rev:2018 / 06
Lang.
+Info

SERVEI D'INFORMÀTICA - UNIVERSITAT DE VALÈNCIA