• IDENTITAT UV
 • (VA) CONTRASENYA UV

  Gestionar el meu perfil i compte personal a la UV 

  Totes les operacions sobre el nostre compte d'usuari en la Universitat de València, es gestionen des del nostre servidor de comptes (https://cuentas.uv.es). Podrem realitzar operacions sobre la nostra identitat en la UV, gestions sobre el nostre correu electrònic, grups de treball, espais en disc i web, blogs, opcions aplicables a l'aplicació mòbil UVapp, etc. En el cas que ens ocupa, aquestes ajudes van dirigides a les operacions de gestió de la nostra contrasenya, canvis, recuperació davant oblit, introducció de dades de contacte alternatius per a recuperació.

  Política de contrasenyes a la UV

  Les contrasenyes dels comptes d'usuari que proporciona la Universitat de València són personals i intransferibles, i són d'ús exclusiu del seu titular. [Ús recursos TIC, art.10.1]

  Cada usuari és responsable de la confidencialitat de la seva contrasenya. En cas que aquesta siga coneguda de manera fortuïta o fraudulenta per persones no autoritzades, l'usuari haurà de canviar-la, bé a través del servei de gestió de comptes, bé mitjançant comunicació immediata al suport d'atenció d'usuaris per a incidències informàtiques de la Universitat de València. [Ús recursos TIC, art.10.2]

  Els usuaris han de canviar la contrasenya dels seus comptes amb la freqüència establerta per la política de seguretat de la Universitat de València. Les contrasenyes s'han de crear d'acord amb els estàndards de seguretat perquè no siguen fàcilment conegudes, els quals es publiquen en les guies corresponents. [Ús recursos TIC, art.11]

  S'han de protegir els identificadors d'usuari i contrasenya personals, i no revelar-los a ningú. Les contrasenyes no s'han d'emmagatzemar en fitxers llegibles, macros, ordinadors sense control d'accés o de qualsevol forma o lloc on puguen ser accessibles per tercers sense autorització. [Reglament Seguretat.art.4.9]

  Mai s'han de facilitar les dades d'usuari i contrasenya a terceres persones, encara que es tracte de personal propi de la Universitat. [Reglament Seguretat.art.4.10]

  Rev:

  2019/02
  Redacció inicial

  Rev:

  2022/12
  Política de contrasenyes UV

  Lang.

  +Info

  INICI

   

   

  SERVEI D'INFORMÀTICA - UNIVERSITAT DE VALÈNCIA