SBD - ESPAI DE TREBALL


Espai de treball    

Informació de l'Espai de Treball

Contacte: intranetsbd@uv.es

Manual Alma

Documents de treball

Espais de biblioteques i arxius

Processos estratègics (PE)

Processos de resultats (PR)

Processos de suport (PS)

Hem actualitzat recentment aquestos documents: